Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012.gada 19.jūlija 385.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 20.maija 370.lēmumu

2009.gada 10.septembrīNr.697

protokols Nr.22, 6. punkts

Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 18.punktu, un Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.februāra nolikuma Nr.7 „Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums” 4.3.punktu, kā arī ar mērķi sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Jūrmalas pilsētā un aktivizēt dialogu starp pilsētas pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, un ievērojot to, ka astoņi Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi ir atstājuši darbu padomē, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi sekojošā sastāvā:

  1.1. Elīna Malkiela - SIA „Sanare – KRC Jaunķemeri”;

  1.2. Solvita Gernere - SIA „Possesso”;

  1.3. Agita Kausa - Viesnīca „Villa Joma”, Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas valdes locekle;

  1.4. Sandra Balča - SIA „Jūrmalas promenāde”;

  1.5. Valdis Garoza - SIA „Kļavu centrs”;

  1.6. Māris Dedelis - SIA „96”;

  1.7. Aleksandrs Bērzkalns - SIA „Elektrons S”;

  1.8. Jānis Samanovičs - „Cotton Club”, Jūrmalas bāru un restorānu darbinieku asociācija;

  1.9. Aleksandrs Čuda - SIA „Jūrmalas Mežaparki”;

  1.10. Gints Vilks - SIA „G Vilks”;

  1.11. Ģirts Savickis - SIA „Kvalits”;

  1.12. Jānis Lediņš - SIA „Jūrmalas ATU”;

  1.13. Ramona Tutina - IK „Dreimaņa T.U.”; Grozīts ar domes 2010.gada 20.maija 370.lēmumu

  1.14. Andris Važe - SIA „Skija”;

  1.15. Velta Lasmane - „Līvu Akvaparks”;

  1.16. Jānis Drulle - A/s „Fēnikss”;

  1.17. Aleksandrs Tjuļins - SIA „TASA”;

  1.18. Mihails Mironovičs - SIA „NAVIN”;

  1.19. Armands Muižnieks - SIA „Riga Beach Hostel”;

  1.20. Andrejs Berķis - SIA „AVB”;

  1.21. Lilija Harlamova - SIA „Vasaras laiks”;

  1.22. Jānis Lasis - SIA „JLD”;

  1.23. Solvita Bjalava - „Elida Travel Company”;

  1.24. Ingrīda Elinga-Eliasa - SIA „RA4”;

  1.25. Dace Markvarte - SIA „ASKANIO”.

 2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra lēmumu Nr.1003 „Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics