Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.martāNr.47

Protokols Nr.7, 23.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19
„Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”

Veikt sekojošu grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 „Jūrmalas Valsts ģimnāzijasnolikums”:

    Nolikuma tekstā vārdus „Izglītības pārvalde (turpmāk IP)”aizstāt ar vārdiem „Izglītības nodaļa (turpmāk IN)” attiecīgā locījumā.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Spēkā esošā redakcija

Lejupielāde: DOC un PDF