Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 28.janvārīNr.75

protokols Nr.2, 73. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911
,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju
un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Latvijas Republikas izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.,10.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21,,Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”:

  1.1. lēmuma pielikumus Nr. 5.-15 izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu;

  1.2. lēmuma 39.pielikumu papildināt ar sekojošiem punktiem:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  22.1

  Ekonomists

  1

  480

  480

  28.1.

  Grāmatvedis

  5

  480

  2 400

 2. Grozījumi stājas spēkā ar 2010.gada 05.februāri.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 28.janvāra lēmumu Nr.75

(Protokols Nr.2, 73.punkts)

„5.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 3.decembra lēmumam Nr.911”

Pirmsskolas izglītības iestādes" Namiņš"

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1.00

447

447.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2.70

245

661.50

Pirmsskolas izglītības skolotājs

0.85

250

212.50

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2.55

255

650.25

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1.00

255

255.00

Pirmsskolas izglītības metodiķis

0.50

255

127.50

Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības skolotājs

0.50

245

122.50

Speciālās valodas attīstības pirmsskolas izglītības skolotājs

1.00

245

245.00

Saimniecības daļas vadītājs

1.00

225

225.00

Medicīnas māsa

0.75

195

146.25

Lietvede

0.40

180

72.00

Skolotāja palīgs

4.00

180

720.00

Pavārs

1.50

180

270.00

Virtuves strādnieks

0.75

180

135.00

Mazgāšanas operators

1.00

180

180.00

Apkopēja

0.75

180

135.00

Sargs

2.00

180

360.00

Sētnieks

0.50

180

90.00

Remontstrādnieks

0.25

180

45.00

Kopā mēnesī

23.00

5099.50„6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 3.decembra lēmumam Nr.911”

Pirmsskolas izglītības iestādes " Pienenīte "

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1.00

447

447.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

0.40

250

100.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1.70

255

433.50

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

0.50

255

127.5

Pirmsskolas izglītības metodiķis

0.20

255

51.00

Saimniecības daļas vadītājs

0.50

227

113.50

Medicīnas māsa

0.30

205

61.50

Skolotāja palīgs

2.00

180

360.00

Pavārs

0.80

180

144.00

Virtuves strādnieks

0.20

180

36.00

Sargs

2.00

180

360.00

Sētnieks

0.60

180

108.00

Apkopēja

0.20

180

36.00

Remontstrādnieks

0.40

180

72.00

Gada kurinātājs

0.20

180

36.00

Sezonas kurinātājs

0.60

180

108.00

Veļas mazgāšanas operators

0.20

180

36.00

Kopā mēnesī

11.80

2630.01„7.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 3.decembra lēmumam Nr.911”

Pirmsskolas izglītības iestāds " Katrīna "

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1.00

447

447.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2.90

255

739.50

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

0.50

255

127.50

Saimniecības daļas vadītājs

0.50

225

112.50

Medicīnas māsa

0.30

180

54.00

Skolotāja palīgs

2.00

180

360.00

Pavārs

1.50

180

270.00

Apkopēja

0.50

180

90.00

 Sargs

2.00

180

360.00

Sētnieks

1.00

180

180.00

Gada kurinātājs

1.00

180

180.00

Sezonas kurinātājs

1.00

180

180.00

Remontstrādnieks

0.50

180

90.00

Kopā mēnesī

14.70

3190.50„8.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 3.decembra lēmumam Nr.911”

Pirmsskolas izglītības iestādes " Rūķītis "

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1.00

447

447.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

4.20

255

1071.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

0.60

250

150.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

0.75

255

191.25

Pirmsskolas izglītības metodiķis

0.25

255

63.75

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

0.50

240

120.00

Medicīnas māsa

0.25

205

51.25

Skolotāja palīgs

3.00

180

540.00

Pavārs

1.40

180

252.00

Virtuves strādnieks

0.40

180

72.00

Veļas pārzinis

0.30

180

54.00

Mazgāšanas operators

0.80

180

144.00

Apkopēja

0.10

180

18.00

Sargs

1.50

180

270.00

Sētnieks

1.00

180

180.00

Remontstrādnieks

0.50

180

90.00

Elektriķis

0.30

180

54.00

Kopā mēnesī

16.85

3768.25„9.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 3.decembra lēmumam Nr.911”

Pirmsskolas izglītības iestādes " Mārīte "

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1.00

471

471.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

9.60

255

2448.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

0.90

250

225.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs speciālajā grupā

4.00

255

1020.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs speciālajā grupā

0.80

250

200.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1.35

255

344.25

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs speciālajā grupā

0.25

255

63.75

Speciālās valodas attīstības pirmsskolas izglītības skolotājs

0.80

255

204.00

Speciālās psihiskās attīstības noviržu pirmsskolas izglītības skolotājs

0.80

255

204.00

Pirmsskolas izglītības logopēds

0.80

255

204.00

Pirmsskolas izglītības metodiķis

0.80

255

204.00

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

0.90

240

216.00

Lietvede

1.00

180

180.00

Medicīnas māsa

1.00

205

205.00

Procedūru māsa

0.10

205

20.50

Skolotāja palīgs

7.60

180

1368.00

Skolotāja palīgs speciālajā grupā

2.40

180

432.00

Šefpavārs

1.00

180

180.00

Pavārs

1.00

180

180.00

Virtuves strādnieks

0.90

180

162.00

Noliktavas pārzinis

0.40

180

72.00

Veļas pārzinis

0.80

180

144.00

Mazgāšanas operators

0.90

180

162.00

Apkopēja

0.90

180

162.00

Sargs

2.50

180

450.00

Sētnieks

1.80

180

324.00

Remontstrādnieks

1.00

180

180.00

Kopā mēnesī

45.30

10025.50„10.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 3.decembra lēmumam Nr.911”

Pirmsskolas izglītības iestādes " Saulīte "

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1.00

471

471.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

11.40

255

2907.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

5.40

250

1350.00

Speciālās valodas attīstības pirmsskolas izglītības skolotājs

0.70

255

178.50

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1.60

255

408.00

Pirmsskolas izglītības fizkultūras skolotājs

0.75

255

191.25

Pirmsskolas izglītības metodiķis

0.85

255

216.75

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

0.80

240

192.00

Lietvede

1.00

180

180.00

Medicīnas māsa

1.00

205

205.00

Skolotāja palīgs

11.00

180

1980.00

Šefpavārs

1.00

180

180.00

Pavārs

1.50

180

270.00

Virtuves strādnieks

1.00

180

180.00

Noliktavas pārzinis

0.50

180

90.00

Veļas pārzinis

0.70

180

126.00

Mazgāšanas operators

1.20

180

216.00

Apkopēja

1.20

180

216.00

Sargs

2.50

180

450.00

Sētnieks

2.00

180

360.00

Remontstrādnieks

0.70

180

126.00

Kopā mēnesī

47.80

10493.50„11.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 3.decembra lēmumam Nr.911”

Pirmsskolas izglītības iestādes " Bitīte "

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1.00

471

471.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2.90

245

710.50

Pirmsskolas izglītības skolotājs

7.92

255

2019.60

Pirmsskolas izglītības skolotājs

5.68

250

1420.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

2.00

255

510.00

Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības skolotājs

0.47

250

117.50

Pirmsskolas izglītības metodiķis

0.70

255

178.50

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

0.90

240

216.00

Lietvede

0.90

180

162.00

Medicīnas māsa

1.00

205

205.00

Skolotāja palīgs

11.00

180

1980.00

Šefpavārs

1.00

180

180.00

Pavārs

1.00

180

180.00

Virtuves strādnieks

0.90

180

162.00

Noliktavas pārzinis

0.80

180

144.00

Veļas pārzinis

0.90

180

162.00

Mazgāšanas operators

0.90

180

162.00

Apkopēja

0.90

180

162.00

Sargs

2.50

180

450.00

Sētnieks

1.80

180

324.00

Remontstrādnieks

1.00

180

180.00

Kopā mēnesī

46.17

10096.10„12.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 3.decembra lēmumam Nr.911”

Pirmsskolas izglītības iestādes " Lācītis "

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1.00

471

471.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

5.30

255

1351.50

Pirmsskolas izglītības skolotājs

4.60

245

1127.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

6.10

250

1525.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs sociālās aprūpes grupā

1.00

255

255.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs sociālās aprūpesgrupā

1.00

250

250.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1.00

255

255.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs sanatorijas grupā

1.40

255

357.00

Pirmsskolas izglītības metodiķis

1.00

255

255.00

Speciālās pirmsskolas izglītības valodas attīstības skolotājs

0.85

255

216.75

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1.00

240

240.00

Lietvede

1.00

195

195.00

Medicīnas māsa

1.00

205

205.00

Medicīnas māsa speciālajā grupā

0.40

205

82.00

Skolotāja palīgs

8.29

180

1492.20

Skolotāja palīgs speciālajā grupā

2.00

180

360.00

Nakts aukle speciālajā grupā

1.30

180

234.00

Pavārs

2.50

190

475.00

Virtuves strādnieks

1.00

180

180.00

Noliktavas pārzinis

1.00

190

190.00

Veļas pārzinis

0.40

180

72.00

Mazgāšanas operators

1.00

180

180.00

Apkopēja

1.00

180

180.00

Sargs

2.50

180

450.00

Sētnieks

1.50

180

270.00

Remontstrādnieks

1.00

180

180.00

Kopā mēnesī

50.14

11048.45„13.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 3.decembra lēmumam Nr.911”

Pirmsskolas izglītības iestādes " Madara "

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Iestādes vadītājs

1.00

471

471.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2.00

245

490.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

9.72

255

2478.60

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1.28

250

320.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs speciālajā grupā

1.00

255

255.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1.50

255

382.50

Speciālās psihiskās attīstības noviržu pirmsskolas izglītības skolotājs

1.00

255

255.00

Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības skolotājs

0.80

255

204.00

Pirmsskolas izglītības metodiķis

0.80

255

204.00

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1.00

245

245.00

Lietvede

1.00

180

180.00

Medicīnas māsa

1.00

205

205.00

Skolotāja palīgs

9.00

180

1620.00

Skolotāja palīgs speciālajā grupā

1.00

180

180.00

Šefpavārs

1.00

180

180.00

Pavārs

1.25

180

225.00

Virtuves strādnieks

1.00

180

180.00

Noliktavas pārzinis

1.00

180

180.00

Veļas pārzinis

0.25

180

45.00

Mazgāšanas operators

1.00

180

180.00

Apkopēja

1.50

180

270.00

Sargs

2.50

180

450.00

Sētnieks

1.00

180

180.00

Remontstrādnieks

0.80

180

144.00

Kopā mēnesī

43.40

9524.10„14.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 3.decembra lēmumam Nr.911”

Sākumskola " Zvaniņš"

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vadītāja

1.00

471

471.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

12.30

255

3136.50

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1.00

245

245.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1.40

255

357.00

Pirmsskolas izglītības metodiķis

0.80

255

204.00

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1.00

240

240.00

Medicīnas māsa

1.00

205

205.00

Skolotāja palīgs

9.00

180

1620.00

Noliktavas pārzinis

1.00

180

180.00

Pavārs

2.50

180

450.00

Virtuves strādnieks

1.30

180

234.00

Mazgāšanas operators

1.00

180

180.00

Apkopēja

0.90

180

162.00

Sargs

3.00

180

540.00

Sētnieks

1.80

180

324.00

Remontstrādnieks

0.75

180

135.00

Kopā mēnesī

39.75

8683.50„15.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 3.decembra lēmumam Nr.911”

Sākumskolas " Ābelīte "

darbinieku skaita saraksts

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vadītāja

1.00

471

471.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

4.80

255

1224.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1.00

250

250.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs speciālajā grupā

3.00

255

765.00

Pirmsskolas izglītības skolotājs speciālajā grupā

1.00

245

245.00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

0.75

255

191.25

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs speciālajā grupā

0.30

255

76.50

Speciālās valodas attīstības pirmsskolas izglītības skolotājs

2.00

255

510.00

Pirmsskolas izglītības metodiķis

1.00

255

255.00

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

0.90

270

243.00

Medicīnas māsa

1.00

205

205.00

Vecākā lietvede

1.00

250

250.00

Skolotāja palīgs

7.00

180

1260.00

Šefpavārs

1.00

180

180.00

Pavārs

1.50

180

270.00

Virtuves strādnieks

1.00

180

180.00

Noliktavas pārzinis

0.80

180

144.00

Mazgāšanas operators

1.00

180

180.00

Apkopēja

2.20

180

396.00

Sargs

3.00

180

540.00

Sētnieks

1.00

180

180.00

Remontstrādnieks

0.80

180

144.00

Ēdnīcas strādnieks

1.00

180

180.00

Sociālais pedagogs

0.25

255

63.75

Kopā mēnesī

38.30

8403.50