Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 15.februārīNr.180

protokols Nr.5, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911
,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju
un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Latvijas Republikas Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.,10.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 ,,Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 ,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”:

  1.1. lēmuma 1.pielikumu papildināt ar punktu:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  Laborants

  1

  180

  180

  1.2. lēmuma 2.pielikumā svītrot punktu:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  Pirmsskolas izglītības metodiķis

  1

  250

  250

  1.3. lēmuma 3.pielikumu papildināt ar punktiem:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  Lietvede

  0.25

  250

  62.5

  Apkopēja

  0.45

  180

  81

  Remontstrādnieks

  0.25

  190

  47.50

  Garderobiste-dežurante

  1

  180

  180

  1.4. lēmuma 6.pielikumu papildināt ar punktiem:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  Skolotāja palīgs

  0.2

  180

  36

  Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

  0.25

  255

  63.75

  1.5. lēmuma 7.pielikumu papildināt ar punktu:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  Skolotāja palīgs

  0.7

  180

  126

  1.6. lēmuma 9.pielikumu papildināt ar punktu:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  Skolotāja palīgs

  0.4

  180

  72

  1.7. lēmuma 11.pielikumu papildināt ar punktu:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  Skolotāja palīgs

  0.7

  180

  126

  1.8. lēmuma 12.pielikumu papildināt ar punktu:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  Skolotāja palīgs

  0.53

  180

  95.4

  1.9. lēmuma 13.pielikumu papildināt ar punktu:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  Skolotāja palīgs

  0.7

  180

  126

  1.10. lēmuma 14.pielikumu papildināt ar punktu:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  Skolotāja palīgs

  0.1

  180

  18

  1.11. lēmuma 15.pielikumu papildināt ar punktiem:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  Skolotāja palīgs

  1.4

  180

  252

  Pirmsskolas vadītājs

  0.25

  471

  117.75

  1.12. lēmuma 16.pielikumu papildināt ar punktu:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  Laborants

  0.25

  180

  45

  1.13. lēmuma 18.pielikumu papildināt ar punktiem:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  Galvenā grāmatvede

  0.5

  450

  225

  Sekretāre - lietvede

  0.5

  180

  90

  Inženieris tehnisko iekārtu apkalpei un skaņu apskaņošanai

  0.2

  180

  36

  Direktors

  508

  8

  Direktora vietnieks (mācību darbā)

  367

  7

  1.14. lēmuma 19.pielikumu papildināt ar punktu:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  Galvenā grāmatvede

  0.5

  435

  217.5

  1.15. lēmuma 20.pielikumu papildināt ar punktiem:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  Laborants

  1

  180

  180

  Sargs

  1

  180

  180

  1.16. lēmuma 23.pielikumu papildināt ar punktu:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  Laborants

  0.5

  180

  90

  1.17. lēmuma 24.pielikumu papildināt ar punktiem:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā

  1

  300

  300

  Galvenā grāmatvede

  0.25

  420

  105

  Elektriķis

  0.5

  190

  95

  Inženieris tehnisko iekārtu apkalpei un skaņu apskaņošanai

  0.5

  180

  90

  Direktors

  539

  68

  1.18. lēmuma 24.pielikumā svītrot punktu:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  Direktora vietnieks (mācību darbā)

  0.5

  355

  177.50

  1.19. lēmuma 25.pielikumu papildināt ar punktu:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  Apkopēja

  1

  180

  180

  1.20. lēmuma 26.pielikumu papildināt ar punktu:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  Laborants

  0.2

  180

  36

  1.21. lēmuma 29.pielikumu papildināt ar punktu:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  Laborants

  1

  180

  180

  1.22. lēmuma 30.pielikumu papildināt ar punktu:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  Laborants

  0.5

  180

  90

  1.23. lēmuma 32.pielikumu:

  1.23.1. papildināt ar punktu:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  Pirmsskolas vadītājs

  0.25

  471

  117.75

  1.23.2. veikt sekojošu samazinājumu punktā:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  Pirmsskolas izglītības metodiķis

  0.75

  255

  191.25

  1.24. lēmuma 34.pielikumā veikt sekojošu samazinājumu punktā:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  Struktūrvienības vadītājs

  0.2

  330

  66

 2. Grozījumi stājas spēkā ar 2010.gada 16.februāri.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītais lēmums