Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.martāNr.202

protokols Nr.7, 1. punkts

Par dalību sadarbības programmā
„Baltijas jūras piejūras reģionu reģionālā attīstība 2011-2013”
ar projektu „Baltijas jūras pērles”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Piedalīties Baltijas jūras piejūras reģionu reģionālās attīstības sadarbības programmā ar projektu „Baltijas jūras pērles”.

  2. Laikā no 2011. – 2013.gadam, saskaņā ar finanšu plūsmu pielikumā, nodrošināt priekšfinansējumu 100% apmērā no projekta kopējām izmaksām, kas attiecas uz Jūrmalas pilsētas domi un sastāda 162  466,70 EUR, no kurām Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 24  370,01 EUR (15 %).

  3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju R.Munkevicu parakstīt visus projekta pieteikuma dokumentus, kas saistīti ar Jūrmalas pilsētas domes dalību projektā.

  4. Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļas vadītājai G.Ušpelei savlaicīgi sagatavot un iesniegt visu dokumentāciju un informāciju projekta vadošajam partnerim – Pērnavas apgabala vietējo pašvaldību asociācijai līdz projektu pieteikumu noteiktajam iesniegšanas termiņam 2010.gada 22.martam.

  5. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniecei L.Loskutovai.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 11.marta lēmumu Nr.202

(protokols Nr.7, 1.punkts)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Association of local authorities of Pärnu County (EE)

University of Tartu (EE)

Tallinn Airport (EE)

University of Aalborg (DK

Bornholm (DK

City of Helsingborg (SE)

University of Lund (SE)

City of Vaasa (FIN)

City of Palanga (LT)

University of Klaipeda (LT)

City of Jurmala(LV)

SIVA LV

WP kokku

WP 0

266.70

266.70

266.70

266.70

266.70

266.70

266.70

266.70

266.70

266.70

266.70

266.70

2933.7

WP 1

17500.00

17500.00

17500.00

17500.00

17500.00

17500.00

17500.00

17500.00

17500.00

17500.00

17500.00

17500.00

210000

WP 2

3033.00

3033.00

3033.00

3033.00

3033.00

3033.00

3033.00

3033.00

3033.00

3033.00

3033.00

3033.00

36396

WP 3, 6

141667.00

141667.00

141667.00

141667.00

141667.00

141667.00

850002

WP 4

70000.00

70000.00

70000.00

70000.00

70000.00

350000

WP 5

59833.00

59833.00

59833.00

59833.00

59833.00

59833.00

59833.00

418831

TOTAL

222299.70

90799.70

80632.70

90799.70

222299.70

222299.70

150632.70

222299.70

222299.70

90799.70

162466.70

90799.70

1777629.7

 

15%

15%

15%

25%

25%

25%

25%

25%

15%

15%

15%

15%

 

Co- financing

33344.96

13619.96

12094.91

22699.93

55574.93

55574.93

37658.18

55574.93

33344.96

13619.96

24370.01

13619.96

Project total

1777629.7

1777629.7

1777629.7

1777629.7

1777629.7

1777629.7

1777629.7

1777629.7

1777630

1777630

1777630

 

 

Propotion

12.51

5.11

4.54

5.11

12.51

12.51

8.47

12.51

12.51

5.11

9.14

 

100

Cash flow

Milestones

City of Jurmala  (LV)

Total  EUR

I-VI 2011

VI -XII 2011

I - VI 2012

VII - XII 2012

I - VI 2013

VII - XII 2013

2014

Accrual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERREG

138097

22817

24294

22189

25254

22101

21443

Co FIN

24370

4026

4287

3834

4457

3900

3866

TOTAL

162467

4026

27104

28128

26645

29154

25967

21443

Payment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL COSTS

162467

26843

28581

26104

29710

26001

25227

0

NetCash Flow

-22817

-1477

2024

-3065

3153

739

21443