Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 1.aprīlīNr.239

protokols Nr.9, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601
„Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā”

Lai sarīkotu 2010.gada 2.oktobrī paredzētās 10.Saeimas vēlēšanas un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” 1.panta 3.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 „Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā”:

    1.1. Lēmuma 1.1. apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā:

    „1.1. Priedainē, Salaspils ielā 4”;

    1.2. Lēmuma 1.12.apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā:

    „1.12.Slokā, Skolas ielā 3”.

  2. Nosūtīt Latvijas Republikas Centrālai vēlēšanu komisijai vēstuli ar lūgumu informēt vēlētājus par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Spēkā esošā redakcija