Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 1.aprīlīNr.241

protokols Nr.9, 5. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 11.augusta lēmumā Nr.659
„Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju
pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija nolikuma Nr.7 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” 3.punkta 3.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.augusta lēmumā Nr.659 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”:

 1. Lēmuma 2.2.apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā:

  „2.2. Jānis Skuja – Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu biroja vadītājs”.

 2. Lēmuma 2.3.apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā:

  „2.3. Inga Brača – Jūrmalas pilsētas domes budžeta nodaļas vadītāja p.i.”.

 3. Lēmuma 2.4.apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā:

  „2.4. Gunta Smalkā – Jūrmalas pilsētas domes pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja p.i.”.

 4. Lēmuma 2.5.apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā:

  „2.5. Eduards Grietiņš - Jūrmalas pilsētas domes juridiskās nodaļas juriskonsults”.

 5. Lēmuma 2.11.apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā:

  „2.11. Aleksejs Volkovs”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Spēkā esošā redakcija