Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 1.aprīlīNr.244

protokols Nr.9, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911
"Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un
darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā"

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” I nodaļas 6.punktu, II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmuma Nr.911 "Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” 39.pielikumā:

  1.1. papildināt ar sekojošiem punktiem:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  1.1.

  Civilās aizsardzības speciālists

  1

  425

  425.00

  119.1.

  Automobiļa vadītājs

  0.5

  425

  212.50

  120.2.

  Apkopējs

  1

  180

  180.00

  120.3.

  Apkopējs

  0.75

  180

  135.00

  1.2. punktu Nr.149.0 izteikt sekojošā redakcijā:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  149.0

  Tūrisma speciālists

  5

  500

  2  500.00

  1.3.  papildināt ar punktu Nr.149.1., izsakot to sekojošā redakcijā:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  149.1.

  Ārējo sakaru organizators

  1

  500

  500.00

  1.4. punktu Nr.45.0 izteikt sekojošā redakcijā:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  45.0

  Vecākais referents

  1

  500

  500.00

  1.5. punktu Nr.47.0 izteikt sekojošā redakcijā:

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

  47.0

  Vecākais referents

  1

  500

  500.00

 2. Grozījumi stājas spēkā ar 2010.gada 1.aprīli.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics