Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 1.aprīlīNr.260

protokols Nr.9, 26. punkts

Par objektu privatizācijas pabeigšanu

Atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 43.panta otrajai daļai un 86.panta otrajai daļai, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Uzskatīt par pabeigtu sekojošu objektu privatizāciju:

  1. Apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Stacijas ielā 21 0,338 d.d., kadastra Nr.1300 016 3005.

  2. Apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Putnu ielā 2a, kadastra Nr.1300 020 2402.

  3. Apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 54, kadastra Nr.1300 009 4201.

  4. Apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,0566 d.d., kadastra Nr.1300 004 7407.

  5. Nekustamā īpašuma Jūrmalā, Alojas ielā 3, kas sastāv no zemesgabala un ēkas ar kadastra Nr.1300 008 2402 001.

  6. Nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 42, kas sastāv no zemesgabala 0,0883 d.d. un ēkas ar kadastra Nr.1300 009 4010 005.

  7. Nekustamā īpašuma Jūrmalā, Salas ielā 13, kas sastāv no zemesgabala 0,8625 d.d. un ēkām ar kadastra Nr.1300 510 3705 001, Nr.1300 510 3705 002.

  8. Nekustamā īpašuma Jūrmalā, Salas ielā 13, kas sastāv no zemesgabala 0,1375 d.d. un ēkas ar kadastra Nr. 1300 510 3705 003.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics