Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 29.aprīlīNr.335

protokols Nr.10, 61. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.261
„Par pasākuma „Palīdzēsim Jūrmalas iedzīvotājiem
lētāk iegādāties Latvijas zemnieku produkciju” organizēšanu”

Ņemot vērā Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju lūgumu par iespēju iegādāties Latvijā izaudzētu lauksaimniecības produkciju, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmuma Nr.261 „Par pasākuma „Palīdzēsim Jūrmalas iedzīvotājiem lētāk iegādāties Latvijas zemnieku produkciju” organizēšanu” 1.punktā, izsakot to sekojošā redakcijā:

„1. Piekrist izbraukuma tirdzniecībai ar pašu izaudzētiem augļiem, dārzeņiem, ogām, stādiem un dēstiem un pašu ražoto lauksaimniecības produkciju pasākuma laikā „Palīdzēsim Latvijas zemniekiem” Jūrmalā, laukumā starp Kapteiņa Zolta ielu un Talsu šoseju un laukumā starp Baznīcas un Slokas ielām (pie dzelzceļa pārbrauktuves) no 2010.gada 29.aprīļa līdz 2010.gada 1.jūlijam trešdienās no plkst.16.00 līdz plkst.19.00 un sestdienās un svētdienās no plkst.8.00 līdz plkst.14.00.”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Spēkā esošā redakcija