Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2011.gada 12.maija 203.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 19.augusta 595.lēmumu

2010.gada 20.maijāNr.373

protokols Nr.11, 7. punkts

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi „Pienenīte”

Saskaņā ar Latvija Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu un izvērtējot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” ēkas tehnisko stāvokli, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Pārcelt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi „Pienenīte” uz Ķemeru vidusskolas telpām - līdz 2011.gada 1.septembrim. Grozīts ar domes 2010.gada 19.augusta 595.lēmumu

  2. Likvidēt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi „Pienenīte” - līdz 2011.gada 1.septembrim. Grozīts ar domes 2010.gada 19.augusta 595.lēmumu

  3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vadītājai G.Jubelei veikt līguma uzteikuma procedūru ar pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” ēkas īpašnieku.

  4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes būvniecības nodaļai veikt nepieciešamos pasākumus Ķemeru vidusskolas sākumskolas ēkas sagatavošanai pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai.

Priekšsēdētāja 1.vietniece

L.Loskutova