Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 20.maijāNr.404

protokols Nr.11, 43. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes
priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 65.panta pirmo daļu un Jūrmalas pilsētas domes balsu skaitīšanas komisijas 2010.gada 20.maija protokolu Nr.1, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

    Atbrīvot no amata Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju Raimondu Munkevicu.

Priekšsēdētāja 1.vietniece

L.Loskutova