Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 20.maijāNr.405

protokols Nr.12, 1. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 19.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija balsu skaitīšanas komisijas protokolu Nr.2, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ievēlēt Jūrmalas pilsētas domes deputātu Romualdu Ražuku par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju.

  2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Priekšsēdētāja 1.vietniece

L.Loskutova