Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 16.06.2010. Stājas spēkā 17.06.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2012.gada 5.aprīļa 14.saistošajiem noteikumiem

2010.gada 20.maijāNr.26

Protokols Nr.11, 4.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta 13.punktu,
Latvijas republikas likuma „Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likums” 35.panta 3. un 4.daļu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”:

  1. Izteikt saistošo noteikumu preambulu sekojošā redakcijā: „Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu”.

  2. Svītrot saistošo noteikumu 3.3.3. un 3.3.4.punktus.

  3. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.3.1punktu izsakot to sekojošā redakcijā:

    „3.3.1 Labklājības pārvalde pārliecinās par personas norādīto ziņu atbilstību valsts nozīmes informācijas sistēmās esošajām ziņām”.

Priekšsēdētāja 1.vietniece

L.Loskutova


Spēkā esošā redakcija

Lejupielāde: DOC un PDF