Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 23.septembrīNr. 650

protokols Nr. 28, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.409
„Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju
pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”

Saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 22.pantu un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija nolikuma Nr.7 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” 3.punkta 3.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt lēmuma 2.punktu sekojošā redakcijā:

„2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra sekojošā sastāvā:

„2.1. Valdis Vītoliņš - Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i.;

2.2. Gunta Smalkā - Jūrmalas pilsētas domes pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja;

2.3. Jānis Skuja - Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu biroja vadītājs;

2.4. Astra Priede - Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu biroja iepirkumu organizēšanas speciāliste;

2.5. Eduards Grietiņš - Jūrmalas pilsētas domes juridiskās nodaļas juriskonsults;

2.6. Sandra Vilsone;

2.7. Jurijs Kovrigins.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Spēkā esošā redakcija