Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 30.janvāra 38.lēmumu

2010.gada 23.septembrīNr. 653

protokols Nr. 28, 8. punkts

Par licences kartītes un apliecinājumu izsniegšanu
regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas
maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes izsniegšanu
pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra lēmumu Nr.180 „Par pašvaldības atļauju un licenču izsniegšanas kārtību komercdarbības veikšanai”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības nodaļas vadītājam saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumiem par licences kartītes un apliecinājumu regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos izsniegšanu un licences kartītes pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem izsniegšanu, parakstīt un izsniegt licences kartītes un apliecinājumus regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem.

  2. Lēmuma kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniecei pilsētsaimniecības jautājumos L.Loskutovai.

  3. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta lēmumu Nr.206 „Par licences kartītes un apliecinājumu izsniegšanu regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF