Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 06.08.2010. Stājas spēkā 07.08.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 8.jūlijāNr.42

Protokols Nr.19, 41.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 20. maija saistošajos noteikumos Nr.28
„Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta trešo daļu

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs”, svītrojot saistošo noteikumu 3.2.apakšpunktu.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

M.Dzenītis


Spēkā esošā redakcija

Lejupielāde: DOC un PDF