Oficiālā publikācija tiesību aktu vortālā "Likumi.lv" Stājas spēkā 20.08.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 19.augustāNr. 49

protokols Nr. 22, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 24.pantu, 21.panta 1.daļas 1.punktu

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 10.1.5.punktā skaitli „5” aizstājot ar skaitli „6”.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Lejupielāde: DOC un PDF