Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2011.gada 21.jūlijāNr. 13

protokols Nr. 13, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.31
„Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas nolikums”

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.31 „Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas nolikums”:

1. Izteikt nolikuma 3.7.punktu sekojošā redakcijā:

„3.7. Veic ar zemes ierīcību un lietojumu saistīto darbu un citu teritorijas izpētes darbu uzskaiti.”

2. Grozījumi stājas spēkā 2011.gada 22.augustā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF