Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2011.gada 29.decembrīNr. 24

protokols Nr. 25, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 1.augusta nolikumā Nr.44
„Izglītības konsultatīvās padomes nolikums”

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 1.augusta nolikumā Nr.44 „Izglītības konsultatīvās padomes nolikums”:

Visā tekstā vārdus „Jūrmalas skolu valde” aizstāt ar vārdiem „Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļa”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF