Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 20.janvārīNr. 17

protokols Nr. 2, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 7.oktobra lēmumā Nr.687
„Par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas”

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7.1.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta noteikumu Nr.1 „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 3.6.1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus lēmuma pielikuma 10., 13. un 14. punktos, izsakot šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Uzvārds, vārds

Izglītības iestāde

Pedagoga darba stāžs (gados)

Amata vienību (darba likmju) skaits

Algas likme (LVL)

Amata algas likme (LVL)

Izglītojamo skaits

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Seņkina Svetlana

Ķemeru vidusskola

30

0.672

680.00

457.00

143

13

Zarāne Natālija

Sākumskola „Ābelīte”

33

0.5

600.00

300.00

255

14

Limba Sarmīte

Sākumskola „Taurenītis”

32

0.5

600.00

300.00

238

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF