Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012.gada 28.janvāra 340.lēmumu

2011.gada 20.janvārīNr. 18

protokols Nr. 2, 5. punkts

Par maksas pakalpojumiem domes Dzimtsarakstu nodaļā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g) apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes apvienotās komitejas 2011.gada 18.janvāra lēmumu (protokols Nr.1.1-63/01), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2011.gada 20.janvāri noteikt maksu par pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļā:

Nr.

p.k.

Pakalpojums

Mērvienība

Maksa

(Ls)

PVN 22%

(Ls)

Maksa ar

PVN kopā

1.

*Laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija

1 reize

20.00

4.40

24.40

2.

*Laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija ārpus dzimtsarakstu nodaļas, citā piemērotā vietā

1 reize

100.00

22.00

122.00

3.

Kāzu jubileju un citu ģimenes svētku ceremoniju sagatavošana un vadīšana

1 reize

20.00

4.40

24.40

4.

Arhīva izziņas vai izraksta sagatavošana 1 lpp.

1 lapa

2.00

0.44

2.44

5.

Dokumentu pavairošana un apstiprināšana ar nodaļas vadītājas parakstu 1 lpp.

1 lapa

0.17

0.04

0.21

6.

Laulības ceremonijas video filmēšana

1 reize

4.00

0.88

4.88

7.

Šampanieša zāles īre un glāžu izmantošana

10 minūtes

2.50

0.55

3.05

8.

Apliecību vāciņu izsniegšana

(dažādi izmēri)

26x20(cm)

20x15(cm)

4.10

3.69

0.90

0.81

5.00

4.50

*Pakalpojuma maksā nav iekļauta noteiktā valsts nodeva par laulības reģistrāciju.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem iemaksāt Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu kontā.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem izmantot nodaļas darba nodrošināšanai (ziedu iegāde, līgumdarbiem, interjera noformēšanai u.c.).

4. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības vietējā laikrakstā.

5. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumu Nr.246 „Par maksas pakalpojumiem domes dzimtsarakstu nodaļā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF