Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 21.jūlijāNr. 324

protokols Nr. 13, 14. punkts

Par pilnvarojumu kontroles veikšanai
Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos
un komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Autopārvadājumu likuma I nodaļas 4.panta 3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Transporta un komunālo lietu komitejas 2011.gada 21.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.1-61/05) par pilnvarojumu kontroles veikšanai Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības nodaļas sabiedriskā transporta plānotāju veikt kontroli Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Lēmuma kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniecei pilsētsaimniecības jautājumos (L.Loskutovai).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF