Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 21.jūlijāNr. 347

protokols Nr. 13, 45. punkts

Par objektu privatizācijas pabeigšanu

Atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 43.panta otrajai daļai un 86.panta otrajai daļai, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Uzskatīt par pabeigtu sekojošu objektu privatizāciju:

1. Apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 0,0566 d.d., kadastra Nr.1300 004 7407.

2. Apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16 d.d., kadastra Nr.1300 004 7412.

3. Apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Vārnukrogs „Jahtu remonta bāze”, kadastra Nr.1300 001 1001.

4. Apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „ Bažciems 0112” , kadastra Nr.1300 022 0112 .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF