Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 29.septembrīNr. 410

protokols Nr. 17, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911
,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” I nodaļas 6.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 ,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”:

1.1. lēmuma 1.pielikumā (informatīvi: Jūrmalas Valsts ģimnāzija) ar 2011.gada 1.novembri samazināt amata vienību – elektriķis un svītrot punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Elektriķis

0.5

210

105

1.2. lēmuma 3.pielikumā (informatīvi: Sākumskola „Atvase”) ar 2011.gada 1.novembri samazināt amata vienību – elektriķis un svītrot punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Elektriķis

0.25

210

52.50

1.3. lēmuma 9.pielikumā (informatīvi: pirmsskolas izglītības iestāde „Mārīte”) ar 2011.gada 1.novembri:

1.3.1. samazināt amata vienību noliktavas pārzinis, svītrojot punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Noliktavas pārzinis

0.4

200

80

1.3.2. punktu

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

0.9

240

216

izteikt sekojošā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Saimniecības vadītājs

1

340

340

1.4. lēmuma 10.pielikumā (informatīvi: pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”) ar 2011.gada 1.novembri:

1.4.1. samazināt amata vienību noliktavas pārzinis, svītrojot punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Noliktavas pārzinis

0.5

200

100

1.4.2. punktu

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

0.8

240

192

izteikt sekojošā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Saimniecības vadītājs

1

340

340

1.5. lēmuma11.pielikumā (informatīvi: pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”) ar 2011.gada 1.novembri:

1.5.1. samazināt amata vienību noliktavas pārzinis, svītrojot punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Noliktavas pārzinis

0.8

200

160

1.5.2. punktu

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

0.9

240

216

izteikt sekojošā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Saimniecības vadītājs

1

340

340

1.6. lēmuma 12.pielikumā (informatīvi: pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis”) ar 2011.gada 1.novembri:

1.6.1. samazināt amata vienību noliktavas pārzinis, svītrojot punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Noliktavas pārzinis

1

210

210

1.6.2. punktu

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1

240

240

izteikt sekojošā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Saimniecības vadītājs

1

340

340

1.7. lēmuma 13.pielikumā (informatīvi: pirmsskolas izglītības iestāde „Madara”) ar 2011.gada 1.novembri:

1.7.1. samazināt amata vienību noliktavas pārzinis, svītrojot punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Noliktavas pārzinis

1

200

200

1.7.2. punktu

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1

245

245

izteikt sekojošā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Saimniecības vadītājs

1

345

345

1.8. lēmuma 14.pielikumā (informatīvi: pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”) ar 2011.gada 1.novembri:

1.8.1. samazināt amata vienību noliktavas pārzinis, svītrojot punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Noliktavas pārzinis

1

200

200

1.8.2. punktu

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1

240

240

izteikt sekojošā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Saimniecības vadītājs

1

340

340

1.9. lēmuma 15.pielikumā (informatīvi: Sākumskola „Ābelīte”) ar 2011.gada 1.novembri:

1.9.1. samazināt amata vienību noliktavas pārzinis, svītrojot punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Noliktavas pārzinis

0.8

200

160

1.9.2. punktu

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

0.9

370

333

izteikt sekojošā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Saimniecības vadītājs

1

467

467

1.10. lēmuma 18.pielikumā (informatīvi: Sporta skola) ar 2011.gada 1.novembri samazināt amata vienību – elektriķis un svītrot punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Elektriķis

1

200

200

1.11. lēmuma 19.pielikumā (informatīvi: Jaundubultu vidusskola) ar 2011.gada 1.novembri samazināt amata vienību – elektriķis un svītrot punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Elektriķis

0.5

210

105

1.12. lēmuma 20.pielikumā (informatīvi: Kauguru vidusskola):

1.12.1. ar 2011.gada 1.novembri samazināt amata vienību – elektriķis un svītrot punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Elektriķis

1

210

210

1.12.2. ar 2011.gada 1.oktobri papildināt ar punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Strādnieks

1

200

200

1.13. lēmuma 23.pielikumā (informatīvi: Majoru vidusskola) ar 2011.gada 1.novembri samazināt amata vienību – elektriķis un svītrot punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Elektriķis

1

210

210

1.14. lēmuma 24.pielikumā (informatīvi: Mākslas skola) ar 2011.gada 1.novembri samazināt amata vienību – elektriķis un svītrot punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Elektriķis

0.5

210

105

1.15. lēmuma 25.pielikumā (informatīvi: Mūzikas vidusskola) ar 2011.gada 1.novembri samazināt amata vienību – elektriķis un svītrot punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Elektriķis

1

210

210

1.16. lēmuma 26.pielikumā (informatīvi: Mežmalas vidusskola) ar 2011.gada 1.novembri samazināt amata vienību – elektroiekārtu apkopes speciālists un svītrot punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Elektroiekārtu apkopes speciālists

1

210

210

1.17. lēmuma 29.pielikumā (informatīvi: Pumpuru vidusskola) ar 2011.gada 1.novembri samazināt amata vienību – elektriķis un svītrot punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Elektriķis

1

210

210

1.18. lēmuma 30.pielikumā (informatīvi: Slokas pamatskola) ar 2011.gada 1.novembri samazināt amata vienību – elektriķis un svītrot punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Elektriķis

0.2

210

42

1.19. lēmuma 32.pielikumā (informatīvi: Sākumskola „Taurenītis”) ar 2011.gada 1.novembri:

1.19.1. samazināt amata vienības – elektriķis un noliktavas pārzinis, svītrojot punktus:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Elektriķis

1

210

210

Noliktavas pārzinis

1

237

237

1.19.2. punktu

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1

400

400

izteikt sekojošā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Saimniecības vadītājs

1

467

467

1.20. lēmuma 37.pielikumā (informatīvi: Jūrmalas centrālā bibliotēka) ar 2011.gada 1.novembri samazināt amata vienību – elektriķis un svītrot punktu:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Elektriķis

0.25

200

50

1.21. lēmuma 38.pielikumā (informatīvi: Jūrmalas Kultūras centrs) ar 2011.gada 1.oktobri punktu

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Uzveduma un saimnieciskās daļas vadītājs, tehniskais darbinieks

1

240

240

izteikt sekojošā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Uzveduma un saimnieciskās daļas vadītājs, tehniskais darbinieks

1

320

320

2. Jūrmalas pašvaldības iestāžu vadītājiem veikt izmaiņas darbinieku darba tiesiskajās attiecībās atbilstoši likuma prasībām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF