Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 25.februāra 6.nolikumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 18.aprīļa 204.lēmumu

2011.gada 29.decembrīNr. 569

protokols Nr. 25, 5. punkts

Par Izglītības konsultatīvās padomes sastāvu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 1.augusta nolikuma Nr.44 „Izglītības konsultatīvās padomes nolikums” 1.2.punktā noteikto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt izglītības konsultatīvo padomi šādā sastāvā:

Izglītības iestādes nosaukums

Vārds, uzvārds

Darba vieta, ieņemamais amats

Jūrmalas Alternatīvā skola

Jānis Ezers

Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Karina Štālmane

Jūrmalas BJIC, direktora vietniece

Jūrmalas Mākslas skola

Dace Starka

Mājsaimniece

Jūrmalas Mūzikas vidusskola

Kristīne Ojala

Jūrmalas Mūzikas vidusskola, pedagogs

Jūrmalas Peldēšanas un futbola skola

Arta Milberga

Mājsaimniece

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

Aleksejs Kovaļevskis

SIA „Antikrīze” Valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

Artūrs Āriņš

Valsts policijā, vecākais inspektors

Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola

Kaspars Vēveris

SIA „R20", ainavu tehniķis - darbu vadītājs

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

Andrejs Kurjanovičs

A/S „Latvijas Gāze" inženieris

Jūrmalas pilsētas speciālā internātpamatskola

Vija Batņa

Jūrmalas pilsētas speciālā internātpamatskola, arodbiedrības priekšsēdētāja

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”

Gaļina Surgela

Pirmsskolas skolotāja

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Katrīna”

Anda Ērgle-Bīmane

Lauku atbalsta dienests Vecākais referents

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis”

Aija Laizane

Sociālās aprūpes centrs, aprūpētāja

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Madara”

Marita Šteimane

Iestādes vadītāja

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Mārīte”

Nataļja Oļengoviča

PII „Mārīte” pirmsskolas skolotāja

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš”

Elīna Jirgena

Mājsaimniece

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”

Ina Simakina

PII „Pienenīte” pirmsskolas skolotāja

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”

Anda Auziņa

Zvērināts advokāts

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”

Ina Neilande

AS „Jungent” - tirdzniecības pārstāvis

Jūrmalas sākumskola „Atvase”

Normunds Kazakēvičs

SIA „TRANZĪTSERVISS”

Jūrmalas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Podziņa”

Agnese Voicehovska

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca LOR klīnika - virsmāsa

Jūrmalas Sporta skola

Irina Medvedeva

Jūrmalas Sporta skola, direktora vietniece mācību darbā

Jūrmalas vakara vidusskola

Ivars Bukarts

IK „Akmens IAB”, direktors

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Ingrida Misūna

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Ķemeru vidusskola

Indra Ušakova

SIA „CLEAN-SV” , klientu apkalpošanas speciālists

Majoru vidusskola

Ingrīda Dzelzkalēja

Sākumskola „Ābelīte” mūzikas skolotāja

Pumpuru vidusskola

Laimonis Bobkovs Grozīts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 204.lēmumu

Uzņēmējs

Sākumskola „Ābelīte”

Vadims Aleksejevs

Uzņēmējs

Sākumskola „Taurenītis”

Kaspars Ulmanis

SIA „Omega Pharma Baltics” komercdirektors

Slokas pamatskola

Artis Lapacinskis

Ķemeru nacionālais parks, mežzinis

Vaivaru pamatskola

Elīna Landzāne

SIA „VARĀNS” grāmatvede/lietvede

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF