Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 29.decembrīNr. 570

protokols Nr. 25, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.207
„Par maksas pakalpojumiem”

Lai efektīvāk attīstītu pilsētas tūrisma nozari, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 2.panta 2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.207 „Par maksas pakalpojumiem”:

1. Lēmuma pielikuma 9.punktu izteikt to šādā redakcijā:

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Izcenojums bez PVN (LVL)

9.

Monētas – suvenīra iegāde suvenīra automātos pilsētas iedzīvotājiem un viesiem

1,64

2. Svītrot lēmuma 4.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF