Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 29.decembrīNr. 571

protokols Nr. 25, 9. punkts

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”
attīstības vidējā termiņa darbības stratēģija 2012.–2014.gadam
un 2012.gada darba plāna apstiprināšanu

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un Publisko aģentūru likuma 20.panta 2.daļas 1. un 3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2011.gada 13.decembra atzinumu (protokols Nr.1.1-58/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” attīstības vidējā termiņa darbības stratēģiju 2012.–2014.gadam saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” darba plānu 2012.gadam saskaņā ar 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Nr.1 DOC

Pielikums Nr.2 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF