Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 1

protokols Nr. 1 , 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.23
„Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas nolikums”

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.23 „Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas nolikums”:

Izteikt nolikuma 13.8 punktu šādā redakcijā:

„13.8. vides vizuālās noformēšanas prasību izstrādē, vides objektu izvietošanas priekšlikumu izvērtēšanā un atzinumu vai norādījumu sagatavošanā, šo objektu izvietošanas kontrolēšanā;”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF