Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
INSTRUKCIJA
Jūrmalā
2012.gada 16.februārīNr. 1

protokols Nr. 4, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2
„Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas
vispārizglītojošo skolu skolēniem”

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem” instrukcijas 2.2.1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„2.2.1. Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu visiem pirmo un otro klašu skolēniem”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF