Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
INSTRUKCIJA
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 4

protokols Nr. 14, 5. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijas Nr.2
„Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem atzīšanu par spēku zaudējušu”

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukciju Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF