Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 168

protokols Nr. 6, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2011.gada 12.maija lēmumā Nr.207
„Par maksas pakalpojumiem”

Lai efektīvāk attīstītu pilsētas tūrisma nozari, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 2.panta 2.punktu, un to, ka Jūrmalā tiks rīkots 17.Eiropas kūrortu asociācijas kongress, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.207 „Par maksas pakalpojumiem”, pielikumu papildinot ar 10.punktu un izsakot to šādā redakcijā:

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Izcenojums bez pievienotās vērtības nodokļa (LVL)

10.

Dalības maksa Eiropas kūrortu asociācijas kongresā Jūrmalā

10.1.

ārvalstu dalībniekiem

10.1.1

uz visiem ar kongresu saistītiem pasākumiem bez ekskursijām

1 persona

173.77

10.1.2

uz visiem ar kongresu saistītiem pasākumiem un ekskursiju uz Rīgu

1 persona

191.80

10.1.3

uz visiem ar kongresu saistītiem pasākumiem un ekskursiju pa Latviju

1 persona

267.21

10.2

ārvalstu dalībnieku pavadošajām personām

10.2.1

plānotā programma bez ekskursijām

1 persona

127.87

10.2.2

plānotā programma un ekskursija uz Rīgu

1 persona

145.90

10.2.3

plānotā programma un ekskursija pa Latviju

1 persona

221.31

10.3

Latvijas dalībniekiem, izņemot vakara pasākumus un ekskursijas

1 persona

36.89

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF