Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 9.jūlija 259.lēmumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 16.aprīļa 165.lēmumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 22.janvāra 5.lēmumu

2012.gada 28.jūnijāNr. 342

protokols Nr. 9, 14. punkts

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikuma Nr.9 „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums“ 2.4.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā to, ka beidzas bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces pilnvaru laiks, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci Līgu Rokjāni uz pieciem gadiem. Grozīts ar domes 2015.gada 22.janvāra 5.lēmumu

1.1 Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju Baibu Birku uz pieciem gadiem. Papildināts ar domes 2015.gada 16.aprīļa 165.lēmumu

1.2 Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekli Renāti Ivanovsku uz pieciem gadiem. Papildināts ar domes 2015.gada 16.aprīļa 165.lēmumu

2. Noteikt šādu Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu:

2.1. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja Baiba Birka (pilnvaru termiņš no 2015.gada 29.aprīļa); Grozīts ar domes 2015.gada 16.aprīļa 165.lēmumu

2.2. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Līga Rokjāne (pilnvaru termiņš no 2015.gada 22.janvāra); Grozīts ar domes 2015.gada 22.janvāra 5.lēmumu

2.3. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas loceklis Sanita Mieze (pilnvaru termiņš no 2010.gada 22.jūlija);

2.4. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas loceklis Ieva Tampe (pilnvaru termiņš no 2010.gada 22.jūlija);

2.5. Svītrots ar domes 2015.gada 22.janvāra 5.lēmumu

2.6. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekle Renāte Ivanovska (pilnvaru termiņš no 2015.gada 16.aprīļa) Papildināts ar domes 2015.gada 16.aprīļa 165.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis