Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 523

protokols Nr. 17, 7. punkts

Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda
atklātā projektu konkursā

Ievērojot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izsludinātā konkursa „Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF) atbalsta programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.3.1.1.1. apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Konceptuāli atbalstīt projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās izstādēs, gadatirgos un konferencēs” dokumentācijas sagatavošanu iesniegšanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izsludinātam konkursam „Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF) atbalsta programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.3.1.1.1. apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings”.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un ārējo sakaru nodaļai projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, atbilstoši izsludinātajam projektu konkursam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF