Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Ir grozījumi ar domes 2013.gada 22.augusta 489.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 21.februāra 66.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2013.gada 24. janvāra 8.lēmumu

2012.gada 20.decembrīNr. 656

protokols Nr. 20, 7. punkts

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita
limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē

Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” prasības, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2012.gada 05.decembra atzinumu (protokola Nr.1.1-59/12 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt 2013.gada zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.656

(protokols Nr.20, 7.punkts)

Nr.

p.k.

Iesnieguma datums

Nomnieks (juridiska vai fiziska persona)

Personas kods vai reģ.Nr.

Adrese

2013.gads

zivjutīkli

reņģu tīkli

reņģu tīkli no 01.12. līdz 15.04.

lucīšu murdi

zivju murdi

reņģu stāvv.

zivju āķi

1.

11.10.2012.

A.Č.

***

Jūrmala,***

1

1

2.

21.11.2012.

A.K.

***

Jūrmala,***

1

1

3.

23.10.2012.

A.M.

***

Jūrmala,***

1

1

4.

12.10.2012.

A.T.

***

Jūrmala,***

1

5.

02.11.2012.

A.J.

***

Rīga, ***

1

1

6.

26.10.2012.

A.T.

***

Jūrmala, ***

1

1

7.

30.11.2012.

A.D.

***

Jūrmala, ***

1

8.

02.11.2012.

A.T.

***

Jūrmala, ***

1

9.

11.10.2012.

A.A.

***

Jūrmala, ***

1

1

10.

30.10.20112.

A.E.

***

Jūrmala, ***

1

11.

03.12.2012.

A.A.

***

Jūrmala, ***

1

12.

26.10.2012.

A.Ķ.

***

Jūrmala, ***

1

1

13.

12.10.2012.

A.L.

***

Jūrmala, ***

1

1

14.

24.10.2012.

A.B.

***

Piņķi, ***

1

15.

30.11.2012.

D.D.

***

Jūrmala, ***

1

16.

09.10.2012.

D.G.

***

Jūrmala, ***

1

17.

30.10.2012.

D.M.

***

Jūrmala, ***

1

18.

22.11.2012.

E.E.

***

Lapmežciems ***

1

1

19.

15.10.2012.

E.K.

***

Jūrmala, ***

1

1

20.

16.10.2012.

E.B.

***

Jūrmala, ***

1

1

100

21.

15.10.2012.

E.B.

***

Jūrmala, ***

1

1

22.

11.10.2012.

E.R.

***

Jūrmala, ***

1

1

1

100

23.

22.10.2012.

E.O.

***

Jūrmala, ***

1

1

24.

28.11.2012.

E.A.

***

Jūrmala, ***

1

1

25.

29.11.2012.

E.P.

***

Jūrmala, ***

1

100

26.

25.10.2012.

Ē.L.

***

Jūrmala, ***

1

1

27.

18.10.2012.

G.B.

***

Jūrmala, ***

1

1

28.

20.11.2012.

G.A.

***

Jūrmala ***

1

1

29.

13.11.2012.

G.E.

***

Jūrmala, ***

1

1

30.

30.11.2012.

G.I.

***

Jūrmala, ***

1

31.

27.11.2012.

Ģ.Š.

***

Jūrmala, ***

1

1

1

32.

30.10.2012.

H.M.

***

Jūrmalas, ***

1

1

33.

23.10.2012.

H.S.

***

Jūrmala, ***

1

1

34.

30.11.2012.

IK "Guntis Meiers"

G.M.

***

Lapmežciems, ***

3

2

3

35.

30.10.2012.

IK "Kukurznīts

I.T.

***

Bigauņciems, ***

2

4

2

5

2

36.

22.11.2012.

IK "Penčers" J.E.

***

Jūrmala, ***

6

1

4

37.

23.11.2012.

IK "Valis A.K."

A.K.

***

Lapmežciems. ***

3

2

1

3

38.

13.11.2012.

I.R.

***

Jūrmala, ***

1

1

39.

31.10.2012.

I.E.

***

Jūrmala, ***

1

1

40.

09.10.2012.

I.J.

***

Jūrmala, ***

1

1

41.

28.11.2012.

I.T.

***

Babītes pag. ***

1

1

42.

31.10.2012.

I.J.

***

Jūrmala, ***a

1

1

43.

30.11.2012.

IU „Enkurs”

***

Lapmežciems, ***

2

2

44.

07.11.2012.

I.V.

***

Jūrmala, ***

1

1

100

45.

30.11.2012.

J.K.

***

Jūrmala, ***

1

1

46.

11.10.2012.

J.P.

***

Jūrmala, ***

1

1

47.

26.10.2012.

J.Ū.

***

Jūrmala, ***

1

1

48.

02.11.2012.

J.V.

***

Jūrmala, ***

1

49.

30.11.2012.

J.Č.

***

Jūrmala, ***

1

100

50.

23.10.2012.

Ļ.M.

***

Jūrmala, ***

1

1

51.

30.11.2012

M.J.

***

Jūrmala, ***

1

52.

12.10.2012.

M.B.

***

Jūrmala, ***

1

1

53.

30.11.2012.

M.K.

***

Jūrmala, ***

1

1

54.

27.11.2012.

M.G.

***

Tukums, ***

1

1

55.

09.10.2012.

M.G.

***

Jūrmala, ***

1

56.

23.10.2012.

N.E.

***

Jūrmala, ***

1

1

57.

16.10.2012.

N.F.

***

Jūrmala, ***

1

1

58.

10.10.2012.

N.K.

***

Jūrmala, ***

1

1

59.

26.10.2012.

N.Ķ.

***

Jūrmala, ***

1

1

60.

30.11.2012.

N.G.

***

Jūrmala, ***

1

1

61.

08.11.2012.

O.P.

***

Jūrmala, ***

1

1

100

62.

12.10.2012.

R.L.

***

Jūrmala, ***

1

1

100

63.

21.11.2012.

R.L.

***

Jūrmala, ***

1

1

64.

09.10.2012.

R.J.

***

Jūrmala, ***

1

1

65.

30.11.2012

R.J.

***

Jūrmala, ***

1

66.

06.11.2012.

R.L.

***

Jūrmala, ***

1

1

100

67.

09.11.2012.

R.L.

***

Jūrmala, ***

1

1

68.

24.10.2012.

R.V.

***

Babītes nov. ***

1

69.

16.10.2012.

R.V.

***

Jūrmala, ***

1

1

70.

12.11.2012.

SIA „Grauzdulis”

50003591101

Ragaciems, Laivu 18

1

2

4

71.

29.11.2012.

SIA „Jūraslīča zvejnieki”

40003597827

Jūrmala, Kr.Barona 28

2

72.

16.11.2012.

SIA „Ragaciems”

50003051301

Ragaciems „Jūraskrasti”

1

3

73.

30.11.2012.

Š.I.

***

Jūrmala, ***

1

1

74.

14.11.2012.

U.M.

***

Jūrmala, ***

1

1

100

75.

19.10.2012.

V.A.

***

Jūrmala, ***

1

1

76.

12.10.2012.

V.K.

***

Jūrmala, ***

1

1

77.

29.10.2012.

V.D.

***

Jūrmala, ***

1

1

78.

10.10.2012.

V.A.

***

Rīga, ***

1

79.

28.11.2012.

V.M.

***

Jūrmala, ***

1

80.

29.11.2012.

V.Š.

***

Jūrmala, ***

1

81.

22.11.2012.

z/s "Aldis E"

40001011656

Lapmežciems, "Kļaviņas"

1

3

2

2

1

82.

07.09.2012.

z/s "Jūras līcis"

50001004571

Lapmežciems, "Austrumi"

3

4

2

2

83.

31.10.2012.

zv/s "Kauguri"

40001015959

Jūrmala, Lauku 35-55

6

5

100

84.

29.10.2012.

zv/s "Pumpuri"

4000100210

Lapmežciems, "Dzelmes"

2

2

85.

15.10.2012.

zv/s "U.Meiera"

40001010241

Lapmežciems, Ozolu 20

2

5

4

86.

30.10.2012.

zv/s "V.Visockis"

40001015963

Jūrmala, Cīruļu 82

5

5

87.

14.11.2012.

zv/s „Grots”

40001013089

Jūrmala, Medņu 97

2

6

4

2

1

3

200

88.

31.10.2012.

zv/s „MR Strupis”

50001011501

Lapmežciems, Ezera 1

3

2

1

89.

06.11.2012.

zv/s „Pikša”

40001011641

Lapmežciems, Bērzu 2

4

6

90.

19.12.2012.

IK „Uldis R”

***

Rīga, ***

3

Piešķirts

105

85

30

40

6

13

1200

Limits 2013.gadam

105

85

30

40

18

15

1200

2013.gada limita atlikums

-

-

-

-

12

2

--


Lejupielāde: DOC un PDF