Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 678

protokols Nr. 20, 37. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.422
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
Bērnudārza jaunbūvei Tukuma ielā 9, Jūrmalā”

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.422 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Bērnudārza jaunbūvei Tukuma ielā 9, Jūrmalā”, izsakot 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Jūrmalas pilsētas domei ņemt kredītu Ls 2 102 223 apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, Bērnudārza jaunbūvei Tukuma ielā 9, Jūrmalā, t.sk. pa gadiem:

1.1. 2012.gadā Ls 602 000;

1.2. 2013.gadā Ls 1 500 223.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF