Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 10

protokols Nr. 12, 6. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.23
„Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas nolikums”

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.23 „Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas nolikums”, svītrojot nolikuma 13.8.punktu.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF