Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 25.jūlija 419.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 18.aprīļa 197.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 21.februārīNr. 67

protokols Nr. 2, 14. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvību
biedrībā „Latvijas kūrortpilsētu asociācija”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, pamatojoties uz biedrības “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” statūtiem un 2013.gada 13.februāra Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas protokolu Nr.1.1-64/2, kā arī 2008.gada 24.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.341 „Par biedrības „Latvijas kūrortpilsētu asociācija” dibināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju pārstāvēt Jūrmalas pilsētas domi biedrības „Latvijas kūrortpilsētu asociācija” valdē. Grozīts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 197.lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 25.jūlija 419.lēmumu

2. Ņemot vērā to, ka esošajam Jūrmalas pilsētas domes pārstāvim biedrībā, saskaņā ar statūtiem nav Jūrmalas pilsētas domes pilnvarojuma, apturēt esošā Jūrmalas pilsētas domes pārstāvja pārstāvniecību biedrības „Latvijas kūrortpilsētu asociācija” valdē, jo tā nav leģitīma. Svītrots ar domes 2013.gada 18.aprīļa 197.lēmumu

3. Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un ārējo sakaru nodaļai (G.Ušpele) veikt Jūrmalas pilsētas domes dalības biedrībā „Latvijas kūrortpilsētu asociācija” koordinēšanas darbus.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF