Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 27.decembra 743.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 22.augusta 493.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 30.maija 342.lēmumu

2013.gada 18.aprīlīNr. 207

protokols Nr. 9, 20. punkts

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos dokumentus par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu, kas izskatīti Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijā 2013.gada 9.martā (protokols Nr.2) un vadoties no Latvijas Republikas likumiem „Par dzīvojamo telpu īri” un „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus dzīvojamā mājā Skolas ielā 44, Jūrmalā saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Noslēgt dienesta dzīvojamo telpu īres līgumus dienesta viesnīcā saskaņā ar 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

J.Visockis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.207

(protokols Nr.9, 20.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

dzīvojamā mājā Skolas ielā 44

Nr.

Vārds, uzvārds, ģim. sastāvs, personas kods

Uzskaitē

stāšanās

gads

Esošās platības raksturojums:

adrese, piederība

ist.kv.m cilv.ērt. Pieraksta gads Jūrmalā

Piešķiramās platības raksturojums; adrese,

ist.kv.m.

Piezīmes

Lēmums

1

2

3

4

5

6

7

1.

N.K.

3(2 dēli)

***

2006

1.grupa

***

Skolas 44-1

1-16,7

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

2.

S.E.

2(dēls)

***

2008

1.grupa

***

Skolas 44-2

1-14,1

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

3.

A.K.

1 cilvēks

***

2012

2.grupa

***

Skolas 44-4

1-15,7

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

4. Svītrots ar domes 2013.gada 30.maija 342.lēmumu

5.

A.K.

1 cilvēks

***

2006

2.grupa

***

Skolas 44-6

1-16,3

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

6.

A.S.

1 cilvēks

***

2006

2.grupa

***

Skolas 44-7

1-16,3

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

7.

A.Z.

1 cilvēks

***

2006

1.grupa

***

Skolas 44-8

1-16,6

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

8.

A.D.

1 cilvēks

***

2006

2.grupa

***

Skolas 44-9

1-16,5

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

9.

G.B.

1 cilvēks

***

2007

2. grupa

***

Skolas 44-10

1-15,9

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

10.

L.N.

1 cilvēks

***

2012

2. grupa

***

Skolas 44-11

1-16,1

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

11.

T.F.

1 cilvēks

***

2006

2. grupa

***

Skolas 44-12

1-16,1

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

12.

M.Ž.

1 cilvēks

***

2006

2.grupa

***

Skolas 44-13

1-16,1

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

13. Svītrots ar domes 2013.gada 30.maija 342.lēmumu

14. Svītrots ar domes 2013.gada 22.augusta 493.lēmumu

15. Svītrots ar domes 2013.gada 22.augusta 493.lēmumu

16.

S.U.

1 cilvēks

***

2009

1.grupa

***

Skolas 44-17

1-14,3

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

17.

A.V.

1 cilvēks

***

2010

1.grupa

***

Skolas 44-18

1-14,4

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

18. Svītrots ar domes 2013.gada 22.augusta 493.lēmumu

19.

V.V.

1 cilvēks

***

2006

1.grupa

***

Skolas 44-20

1-15,2

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

20.

A.K.

1 cilvēks

***

2003

1.grupa

***

Skolas 44-21

1-16,5

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

21.

I.U.

1 cilvēks

***

2007

1.grupa

***

Skolas 44-22

1-16,3

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

22.

R.C.

1 cilvēks

***

2006

1.grupa

***

Skolas 44-23

1-16,5

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

23.

J.B.

1 cilvēks

***

1998

2.grupa

**

Skolas 44-24

1-16,5

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

24.

Z.I.

1 cilvēks

***

2010

2.grupa

***

Skolas 44-25

1-16,3

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

25.

K.B.

2(dēls)

***

2008

1.grupa

***

Skolas 44-26

1-16,3

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

26.

D.V.

1 cilvēks

***

2005

1.grupa

***

Skolas 44-27

1-16,3

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

27.

E.G.

2(dēls)

***

2001

3.grupa

***

Skolas 44-28

1-16,3

Sask.ar JPD 04.12.97. lēm. Nr. 844

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

28.

V.A.

1 cilvēks

***

2007

1. grupa

***

Skolas 44-29

1-15,5

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

29.

P.A.

1 cilvēks

***

2009

1.grupa

***

Skolas 44-30

1-15,5

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

30.

J.K.

1 cilvēks

***

2005

1.grupa

***

Skolas 44-34

1-15,1

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

31.

A.C.

1 cilvēks

***

2006

1.grupa

***

Skolas 44-35

1-15,1

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

32.

D.V.

1 cilvēks

***

2007

1.grupa

***

Skolas 44-38

1-16,2

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

33.

V.G.

1 cilvēks

***

2006

1.grupa

***

Skolas 44-39

1-16,3

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

34. Svītrots ar domes 2013.gada 22.augusta 493.lēmumu

35.

A.F.

1 cilvēks

***

2005

1.grupa

***

Skolas 44-42

1-16,1

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

36.

A.S.

1 cilvēks

***

2005

1.grupa

***

Skolas 44-43

1-16,4

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

37.

V.V.

1 cilvēks

***

2007

1.grupa

***

Skolas 44-44

1-15,4

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

38. Svītrots ar domes 2013.gada 22.augusta 493.lēmumu

39.

V.A.

2(sieva)

***

2008

1.grupa

***

Skolas 44-49

1-13,6

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

40.

R.M.

1 cilvēks

***

2006

1.grupa

***

Skolas 44-51

1-16,1

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

41.

J.K.

1 cilvēks

***

2004

1.grupa

***

Skolas 44-53

1-16,1

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

42.

J.K.

1 cilvēks

***

2006

1.grupa

***

Skolas 44-55

1-16,1

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

43. Svītrots ar domes 2013.gada 22.augusta 493.lēmumu

44.

M.N.

1 cilvēks

***

2004

1.grupa

***

Skolas 44-57

1-16

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

45. Svītrots ar domes 2013.gada 27.decembra 743.lēmumu

46.

S.O.

1 cilvēks

***

2007

1.grupa

***

Skolas 44-59

1-14,6

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

47.

A.Z.

1 cilvēks

***

2009

1.grupa

***

Skolas 44-60

1-15,1

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

48.

G.V.

1 cilvēks

***

2012

2.grupa

***

Skolas 44-61

1-31

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

49.

S.T.

1 cilvēks

***

2012

2.grupa

***

Skolas 44-63

1-17,2

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

50.

Ē.S.

1 cilvēks

***

2000

3.grupa

***

Skolas 44-64

1-16,1

Sask.ar JPD 04.12.97. lēm. Nr. 844

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

51. Svītrots ar domes 2013.gada 27.decembra 743.lēmumu

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

52.

A.Š.

1 cilvēks

***

2006

2.grupa

***

Skolas 44-66

1-16

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

53.

A.Ņ.

1 cilvēks

***

2006

2.grupa

***

Skolas 44-67

1-16,2

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

54.

V.K.

1 cilvēks

***

2006

2.grupa

***

Skolas 44-68

1-16,3

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

55.

Ņ.J.

1 cilvēks

***

2006

1.grupa

***

Skolas 44-69

1-16,1

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

56.

I.B.

1 cilvēks

***

2011

2.grupa

***

Skolas 44-70

1-16,7

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

57.

G.N.

1 cilvēks

***

2006

2.grupa

***

Skolas 44-72

1-16,4

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

58.

G.B.

1 cilvēks

***

2007

2.grupa

***

Skolas 44-73

1-16,3

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

59.

A.S.

1 cilvēks

***

2006

2.grupa

***

Skolas 44-74

1-16,2

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

60. Svītrots ar domes 2013.gada 22.augusta 493.lēmumu

61.

J.B.

1 cilvēks

***

2005

2.grupa

***

Skolas 44-76

1-17,5

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

62.

V.B.

1 cilvēks

***

2009

1.grupa

***

Skolas 44-77

1-13,6

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

63.

R.E.

1 cilvēks

***

2006

2.grupa

***

Skolas 44-80

1-17,1

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

64.

S.K.

1 cilvēks

***

2006

1.grupa

***

Skolas 44-81

1-1-16,4

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

65. Svītrots ar domes 2013.gada 22.augusta 493.lēmumu

66.

A.Š.

1 cilvēks

***

2012

2.grupa

***

Skolas 44-83

1-16,3

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

67.

N.K.

2 (meita)

***

2007

1.grupa

***

Skolas 44-84

1-16,3

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

68. Svītrots ar domes 2013.gada 22.augusta 493.lēmumu

69. Svītrots ar domes 2013.gada 27.decembra 743.lēmumu

70.

G.Š.

1 cilvēks

***

2007

2.grupa

***

Skolas 44-87

1-16,8

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

71. Svītrots ar domes 2013.gada 22.augusta 493.lēmumu

72. Svītrots ar domes 2013.gada 22.augusta 493.lēmumu

*

73.

P.S.

1 cilvēks

***

2003

1.grupa

***

Skolas 44-90

1-16,1

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

74.

A.H.

1 cilvēks

***

2005

1.grupa

***

Skolas 44-91

1-16,3

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

75.

M.P.

1 cilvēks

***

2006

1.grupa

***

Skolas 44-92

1-16,2

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

76.

A.I.

1 cilvēks

***

2006

2.grupa

***

Skolas 44-93

1-18,2

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

77.

A.V.

1 cilvēks

***

2002

1.grupa

***

Skolas 44-96

1-15,7

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

78.

S.M.

1 cilvēks

***

2006

1.grupa

***

Skolas 44-97

1-16,8

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

79.

S.J.

1 cilvēks

***

2004

1.grupa

***

Skolas 44-98

1-16

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

80.

J.P.

1 cilvēks

***

2005

1.grupa

***

Skolas 44-99

1-16,4

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

81.

B.Š.

1 cilvēks

***

2004

1.grupa

***

Skolas 44-100

1-16,2

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

82.

V.M.

1 cilvēks

***

2004

1.grupa

***

Skolas 44-101

1-16,4

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

83.

R.R.

1 cilvēks

***

2005

1.grupa

***

Skolas 44-102

1-16,2

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

84. Svītrots ar domes 2013.gada 22.augusta 493.lēmumu

85.

I.K.

1 cilvēks

***

2005

1.grupa

***

Skolas 44-105

1-16,4

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

86.

I.A.-B.

1 cilvēks

***

2005

1.grupa

***

Skolas 44-108

1-16,4

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

87.

J.E.

1 cilvēks

***

2005

1.grupa

***

Skolas 44-109

1-16,3

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

88.

O.J.

1 cilvēks

***

2002

1.grupa

***

Skolas 44-110

1-17,6

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

89.

M.S.

1 cilvēks

***

2003

1.grupa

***

Skolas 44-112

1-13,3

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

90.

V.P.

1 cilvēks

***

2006

1.grupa

***

Skolas 44-115

1-16,1

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

91.

A.Ļ.

1 cilvēks

***

2003

1.grupa

***

Skolas 44-117

1-15,9

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

92.

M.V.

1 cilvēks

***

2004

1.grupa

***

Skolas 44-118

1-16,1

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

93.

J.T.

1 cilvēks

***

2005

1.grupa

***

Skolas 44-119

1-16

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

94.

A.E.

1 cilvēks

***

2007

1.grupa

***

Skolas 44-121

1-16,6

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

95.

V.Ņ.

1 cilvēks

***

2007

1.grupa

***

Skolas 44-123

1-16,1

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

96. Svītrots ar domes 2013.gada 22.augusta 493.lēmumu

97.

N.R.

2(dēls)

***

2007

1.grupa

***

Skolas 44-125

1-16

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

98.

R.U.

2(meita)

***

2005

1.grupa

***

Skolas 44-126

1-16

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

99.

I.P.

2(meita)

***

2007

1.grupa

***

Skolas 44-127

1-17,3

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.207

(protokols Nr.9, 20.punkts)

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu dienesta

viesnīcā

Nr

Vārds, uzvārds, ģim. Sastāvs, personas kods

Esošās platības raksturojums:

adrese,

ist.kv.m cilv.ērt.

Piešķiramās platības raksturojums; adrese,

ist.kv.m.ērtības

Darba vieta

Lēmums

1

2

3

4

5

6

1.

M.P.

1 cilvēks

***

***

1-17,4(26,3)-1-daļ

2007

Slokas 63/3-12

1-17,4(26,3)-daļ

***

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz

3 gadiem

2.

H.S.

3 (sieva,meita)

***

***

1-18,8(26,9)-3-daļ

2006

Slokas 63/3-2

1-18,8(26,9)-daļ

***

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz

3 gadiem