Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 208

protokols Nr. 9, 21. punkts

Par sociālo dzīvokļu statusa piešķiršanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”, un vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 12.augusta lēmuma Nr.786 „Par nolikuma par sociālām dzīvojamām mājām un kārtības, kādā personas reģistrē un uzskaita sociālās mājas dzīvokļu rindā apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt sociālo dzīvokļu statusu Skolas ielā 44, Jūrmalā dzīvokļiem Nr.31, 32, 33, 36, 37, 40, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 62, 104, 106, 107, 111, 113, 114, 116, 120, 122, 128,129, 130.

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājai L.Grobiņai.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF