Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 20.februāra 62.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 30.maijāNr. 342

protokols Nr. 12, 17. punkts

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

 

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos dokumentus par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu, kas izskatīti Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijā 2013.gada 21.maijā (protokols Nr.4) un vadoties no Latvijas Republikas likumiem „Par dzīvojamo telpu īri” un „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6„Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Noslēgt dienesta dzīvojamo telpu īres līgumus dienesta viesnīcā saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Atzīt par spēku zaudējušu 2013. gada 18. aprīļa lēmuma Nr.207 „Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu” 1.pielikuma 4. un 13.punktus.

Priekšsēdētājs

J.Visockis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 30.maija lēmumu Nr.342

(protokols Nr.12, 17.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Nr

Vārds, uzvārds, ģim. Sastāvs, personas kods

Uzskaitē

stāšanās

gads

Esošās platības raksturojums:

adrese, piederība

ist.kv.m cilv.ērt. Pieraksta gads Jūrmalā

Piešķiramās platības raksturojums; adrese,

ist.kv.m.ērtības

Piezīmes

Lēmums

1

2

3

4

5

6

7

1. Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 20.februāra 62.lēmumu

J.B.

1 cilvēks

***

2006

1.grupa

***

***

1-17,7(34,9)-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

2

K.M.

2( dēls )

***

2007

1. grupa

***

*** 1-15-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

3.

J.P.

2(meita)

***

2010

1.grupa

***

***

1-15,4-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

4.

K.K.

2(dēls)

***

2011

1.grupa

***

***

1-17,6(33)-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

5.

J.K.

1 cilvēks

***

2012

1.grupa

***

***

1-12,9(20,4)-daļ

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 30.maija lēmumu Nr.342

(protokols Nr.12, 17.punkts)

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu dienesta

viesnīcā

Nr

Vārds, uzvārds, ģim. sastāvs, personas kods

Esošās platības raksturojums:

adrese,

ist.kv.m cilv.ērt.

Piešķiramās platības raksturojums; adrese,

ist.kv.m.ērtības

Darba vieta

Lēmums

1

2

3

4

5

6

1.

J.M.

5(sieva,2 meitas,dēls)

***

***

3-36,6(61,3)-5-ir

***

3-33,7(48,6)-daļ

***

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz

3 gadiem

2.

L.Š.

2(dēls)

***

***

1-17,5(26,6)-2-daļ

***

1-17,5(26,6)-daļ

***

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz

3 gadiem


Lejupielāde: DOC un PDF