Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 20

protokols Nr. 12, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

Veikt grozījumus 2013.gadā pašvaldības budžetā:

1. Samazināt asignējumus pašvaldības pamatbudžeta programmai „Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finansu palīdzības projektu īstenošanā” par Ls 1 250 (klasifikācijas kods 04.900.2275), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centram projekta „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012 - 2014” īstenošanai Ls 1 250, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1150 Ls 500;

09.510.2363 Ls 750.

2. Palielināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no citiem iepriekš neklasificētiem pašu ieņēmumiem par Ls 3 500 (klasifikācijas kods 21.4.2.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra projekta „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012 - 2014” īstenošanai Ls 3 500, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1147 Ls 303;

09.510.1150 Ls 1 196;

09.510.1210 Ls 481;

09.510.2363 Ls 1 020;

Atlikums gada beigās Ls 500;

3. Samazināt asignējumus Jūrmalas Alternatīvajai skolai par Ls 438 (klasifikācijas kods 09.210.2275), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 438 Pumpuru vidusskolai bērnu vasaras nometnes darbības nodrošināšanai, tajā skaitā, pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2363 Ls 313;

09.210.2370 Ls 125.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF