Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 39

protokols Nr. 27, 27. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.26
„Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”: papildinot nolikumu ar 61.punktu šādā redakcijā:

„61.Centram ir apakšstruktūra – Jaunatnes iniciatīvu centrs.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF