Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2013.gada 27.decembrīNr. 42

protokols Nr. 31, 17. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikumā Nr.14
„Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums”

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikumā Nr.14„Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums” (turpmāk – Nolikums):

Nolikuma 17.punktā vārdus „Pašvaldības īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļā” aizstāt ar vārdiem „Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF