Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 30.janvāra 32.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 30.janvāra 31.lēmumu

2013.gada 22.augustāNr. 493

protokols Nr. 20, 10. punkts

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos dokumentus par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu, kas izskatīti Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu komisijā 2013.gada 30.jūlijā (protokols Nr.5) un vadoties no Latvijas Republikas likumiem „Par dzīvojamo telpu īri” un „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Noslēgt dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu dienesta viesnīcā saskaņā

ar 2.pielikumu.

3 Uzdot privatizējamam SIA „Jūrmalas namsaimnieks” noslēgt viena mēneša laikā dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar 2002.gada 02.janvāra Pilnvarojuma līgumu Nr.48 par nekustāmā īpašuma apsaimniekošanu.

4. Atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 18.aprīļa lēmuma Nr.207 „Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu” 1.pielikuma 14., 15., 18., 34., 38., 43., 60., 65., 68., 71., 72., 84. un 96.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada22.augusta lēmumu Nr.493

(protokols Nr.20, 10.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Nr

Vārds, uzvārds, ģim. Sastāvs, personas kods

Uzskaitē

stāšanās

gads

Esošās platības raksturojums:

adrese, piederība

ist.m2 cilv.ērt. Pieraksta gads Jūrmalā

Piešķiramās platības raksturojums; adrese,

ist. m2 ērtības

Piezīmes

Lēmums

1

2

3

4

5

6

7

1.

E.F.1 cilvēks ***

2011

1.grupa

***

Skolas 44-15

1-15-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

2.

D.T. 1 cilvēks ***

2010

1.grupa

***

Skolas 44-16

1-16,7-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

3.

S.K.1 cilvēks ***

2009

1.grupa

***

Skolas 44-19

1-15,2-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

4.

J.K.

2(dēls) ***

2011

1.grupa

***

Skolas 44-41

1-16,3-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

5.

A.K. 1 cilvēks ***

2011

1.grupa

***

Skolas 44-45

1-15,1-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

6. Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 30.janvāra 31.lēmumu

7. Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 30.janvāra 32.lēmumu

8.

T.I. 1 cilvēks ***

2012

1.grupa

***

Skolas 44-56

1-16-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

9.

R.P. 1 cilvēks ***

2003

1.grupa

***

Skolas 44-82

1-16,2-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

10.

V.G. 1 civēks ***

2012

1.grupa

***

Skolas 44-85

1-16,4-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

11.

A.B. 1 cilvēks ***

2011

1.grupa

***

Skolas 44-89

1-16,5-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

12.

L.K. 1 cilvēks ***

2012

1.grupa

***

Skolas 44-103

1-16,3-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

13.

A.M.

2(dēls) ***

2009

1.grupa

***

Skolas 44-124

1-15,8-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

14.

J.S.4(2meitas,dēls) ***

2006

2.grupa

***

Alejas 10-6

1-19,4(43,3)-nav

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada22.augusta lēmumu Nr.493

(protokols Nr.20, 10.punkts)

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu dienesta

viesnīcā

13

Vārds, uzvārds, ģim. Sastāvs, personas kods

Esošās platības raksturojums:

adrese,

ist.kv.m cilv.ērt.

Piešķiramās platības raksturojums; adrese,

ist.kv.m.ērtības

Darba vieta

Lēmums

1

2

3

4

5

6

1.

B.B.

3 (meita, mazmeita) ***

***

Slokas 63/3-26 1-18,6(26,6)-daļ

JPD

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz 3 gadiem


Lejupielāde: DOC un PDF