Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 22.augustāNr. 495

protokols Nr. 20, 12. punkts

Par dzīvokļu jautājumiem

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos priekšlikumus, M.K. 2013.gada 14.jūlija iesniegumu, J.G. 2013.gada 18.jūlija iesniegumu un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta 4.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus sakarā ar īrnieka maiņu, saskaņā ar pielikumu.

2. Privatizējamai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” noslēgt viena mēneša laikā dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar 2002.gada 2.janvāra Pilnvarojuma līgumu Nr.48 par nekustāmā īpašuma apsaimniekošanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 8.augusta lēmumu Nr.495

(protokols Nr.20, 12.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu grozīšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Nr

Iesniedzēja vārds, uzvārds, ģimenes sastāvs, personas kods

Dzīvojamās platības raksturojums: adrese ist.kv.m. iesniedzēja pieraksta gads

Īrnieka pieraksta

gads

Īres līguma noslēgšanas iemesls

Pilng. ģimenes locekļu piekrišana

Lēmums

1

2

3

4

5

6

7

1.

M.K.

3(māte,brālis)

***

***

1989

***

Ir

Noslēgt īres

līgumu

2.

J.G.

2(māte)

***

***

1996

***

Ir

Noslēgt īres

līgumu


Lejupielāde: DOC un PDF