Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 573

protokols Nr. 25, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.510
„Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 8.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.510 „Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju”:

1.1. Izteikt lēmuma 1.3.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.3.3.1. Būvniecības nodaļa ar septiņām amata vienībām;”.

1.2. Izteikt lēmuma 1.3.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.3.3.4. Saimniecības nodaļa ar divdesmit septiņām, komats, divdesmit piecām amata vienībām.”.

1.3. Izteikt lēmuma 1.4.5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.4.5.2. Sabiedrisko attiecību nodaļa ar sešām amata vienībām;”.

1.4. Izteikt lēmuma 1.5.5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.5.5.1. Kanceleja ar desmit amata vienībām;”.

1.5. Izteikt lēmuma 1.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.9. Noteikt Pilsētplānošanas nodaļā divdesmit divas amata vienības.”.

1.6. Papildināt lēmumu ar 1.9.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.9.1 Noteikt Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļā sešas amata vienības.”.

1.7. Papildināt lēmumu ar 1.9.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.9.2 Noteikt Administratīvajā komisijā trīs amata vienības.”.

1.8. Izteikt lēmuma 1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.10. No 1.1. līdz 1.9.2 apakšpunktā minētās Jūrmalas pilsētas pašvaldības administrācijas reorganizācijas izmaiņas stājas spēkā ar 2013.gada 10.decembri”.

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2013.gada 10.decembri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF