Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 664

protokols Nr. 27, 2. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.510
„Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 8.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.510 „Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju”, lēmuma 1.5.5.1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1.5.5.1. Kanceleja ar vienpadsmit amata vienībām;”.

2. Grozījums stājas spēkā ar 2014.gada 2.janvāri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF