Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 667

protokols Nr. 27, 18. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.513
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ēkas lit.002
rekonstrukcijai par Mākslas skolu Strēlnieku prospektā 30 un Jāņa Poruka prospekta izbūvei
posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz sporta zālei „Taurenītis” Jūrmalā”

Pamatojoties uz to, ka Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.513 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ēkas lit.002 rekonstrukcijai par Mākslas skolu Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 30 un Jāņa Poruka prospekta izbūvei posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz sporta zālei „Taurenītis” Jūrmalā” (turpmāk – Domes lēmums) mainās noteiktā aizņēmuma kopējā summa, t.sk., izņemšanas sadalījums pa gadiem un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 21.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Domes lēmumā, izsakot 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Jūrmalas pilsētas domei ņemt kredītu Ls 1 617 439 (EUR 2 301 408,36) apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, ēkas lit.002 rekonstrukcijai par Mākslas skolu Strēlnieku prospektā 30 un Jāņa Poruka prospekta izbūvei posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz sporta zālei „Taurenītis” Jūrmalā, t.sk., pa gadiem:

1.1. 2013.gadā Ls 282 370 (EUR 401 776,31);

1.2. 2014.gadā Ls 1 335 069 (EUR 1 899 632,05).”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF