Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 668

protokols Nr. 27, 19. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.423
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Aspazijas mājas
Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju – muzejs,
Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā”

Pamatojoties uz to, ka Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.423 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai, saglabājot funkciju – muzejs, Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā” (turpmāk – Domes lēmums) mainās noteiktā aizņēmuma kopējā summa, t.sk., izņemšanas sadalījums pa gadiem un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 21.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Domes lēmumā, izsakot 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Jūrmalas pilsētas domei ņemt kredītu Ls 875 155 (EUR 1 245 233,38) apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju muzejs, Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā, t.sk., pa gadiem:

1.1. 2012.gadā Ls 145 843;

1.2. 2013.gadā Ls 271 500;

1.3. 2014.gadā Ls 457 812 (EUR 651 407,79).”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF